Skip to main content

Persoonlijke gegevensverklaring

 

Deze website (hierna de "Website") wordt geleverd door Elanco Netherlands (hierna " ons" of "wij”). Raadpleeg onze opdruk voor meer informatie over de aanbieder van de imprint.

 

Omgang met persoonsgegevens

 

Hieronder willen we u informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Tenzij anders aangegeven in de volgende hoofdstukken, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens het gevolg van het feit dat een dergelijke behandeling vereist is om de door u gevraagde functionaliteiten van de Website beschikbaar te maken (Art. 6 (1) (b) Algemene gegevens) Beschermingsverordening).

 

Toegang tot onze website

 

Wanneer u onze website oproept, stuurt uw browser bepaalde informatie naar onze webserver. Dit wordt om technische redenen gedaan en is vereist om de gevraagde informatie aan u beschikbaar te stellen. Om uw toegang tot de website te vergemakkelijken, wordt de volgende informatie verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 

 • IP adres
 • Datum en tijd van toegang 
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time(GMT)
 • Inhoud van verzoek (specifieke site)
 • Status van toegang / HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevensvolume
 • Website die toegang vraagt
 • Browser, taalinstellingen, versie van het besturingssysteem van de browsersoftware en Surface

 

Om onze legitieme belangen te beschermen, zullen we dergelijke informatie bovendien gedurende een beperkte periode opslaan om te kunnen beginnen met het traceren van persoonlijke gegevens in het geval van daadwerkelijke of poging tot ongeoorloofde toegang tot onze servers (artikel 6, lid 1). (f) Algemene verordening gegevensbescherming).

 

Instelling van cookies

 

Wat zijn cookies?

 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw terminal worden opgeslagen. Ze slaan bepaalde informatie op (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of site-instellingen) die uw browser (afhankelijk van de levensduur van de cookie) naar ons kan doorsturen bij uw volgende bezoek aan onze website.

 

Welke cookies gebruiken we?

 

We onderscheiden twee soorten cookies: (1) functionele cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website zou worden verminderd, en (2) optionele cookies die worden gebruikt voor b.v. website-analyse en marketingdoeleinden. De volgende tabellen bevatten een gedetailleerde beschrijving van de optionele cookies die we gebruiken:

 

 

Onder voorbehoud van uw toestemming

 

We gebruiken alleen optionele cookies als we uw voorafgaande toestemming hebben verkregen (artikel 6, lid 1, onder a), algemene verordening gegevensbescherming). Bij uw eerste toegang tot onze website verschijnt er een banner die u vraagt om uw toestemming te geven voor het plaatsen van optionele cookies. Als uw toestemming is gegeven, plaatsen wij een cookie op uw computer en zal de banner niet meer verschijnen zolang de cookie actief is. Na het verstrijken van de levensduur van de cookie of als u de cookie actief verwijdert, zal de banner opnieuw verschijnen bij uw volgende bezoek aan onze website en opnieuw om uw toestemming vragen.

 

Sous réserve de votre consentement

 

Nous n'utilisons des cookies optionnels que si nous avons obtenu votre consentement préalable (article 6 (1) (a) du règlement général sur la protection des données). Lors de votre premier accès à notre site Web, un bandeau apparaîtra, vous demandant de nous donner votre consentement pour l'installation de cookies optionnels. Si votre consentement est donné, nous placerons un cookie sur votre ordinateur et le bandeau n'apparaîtra plus tant que le cookie est actif. Après expiration de la durée de vie du cookie ou si vous supprimez activement le cookie, le bandeau réapparaîtra lors de votre prochaine visite sur notre site Web et vous demandera à nouveau votre consentement.

 

Hoe u het plaatsen van cookies kunt voorkomen

 

Natuurlijk kunt u onze website gebruiken zonder dat er cookies worden geplaatst. In uw browser kunt u het gebruik van cookies op elk moment configureren of volledig deactiveren . Dit kan echter leiden tot een beperking van de functies of nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze website. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het plaatsen van optionele cookies door gebruik te maken van de respectievelijke bezwaaroptie die in de bovenstaande tabel is aangegeven.

 

Website Analyse met Google

 

Op onze website gebruiken we een webanalyseservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

 

Google analyseert uw gebruik van onze website namens ons. Hiervoor gebruiken we de cookies die in meer detail beschreven zijn in de bovenstaande tabel. De informatie die Google verzamelt in verband met uw gebruik van onze website (bijv. de verwijzende URL, onze webpagina's die u heeft bezocht, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) wordt verzonden naar een server van Google in de VS, waar het zal worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten worden dan in geanonimiseerde vorm aan ons ter beschikking gesteld. Uw gebruiksgegevens worden tijdens dit proces niet verbonden met uw volledige IP-adres. We hebben op onze website de IP-anonimiseringsfunctie van Google geactiveerd, die na elke gegevensoverdracht naar Google de laatste 8 bits (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert. Bovendien is Google gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield, wat ervoor zorgt dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Google in de VS.
 

 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse te allen tijde intrekken, hetzij door het downloaden en installeren van de meegeleverde Google Browser Plugin, hetzij door uw toestemmingen in de bovenstaande tabel te beheren, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst. Beide opties voorkomen de toepassing van webanalyse alleen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en de opt-out-cookie niet verwijdert.

 

Personalisatie met Acquia

 

Op onze website gebruiken we een personalisatieservice van Acquia lnc., 53 State Street, Boston MA 02109, Verenigde Staten ("Acquia").

Acquia analyseert uw gebruik van onze website namens ons. Hiervoor gebruiken we de cookies die in meer detail beschreven zijn in de bovenstaande tabel. De informatie die Acquia verzamelt in verband met uw gebruik van onze website (bijv. de verwijzende URL, onze webpagina's die u hebt bezocht, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem en verdere informatie afhankelijk van de geïmplementeerde website-evenementen) wordt verzonden naar servers van Acquia binnen en buiten de EU, waar het wordt opgeslagen en geanalyseerd.

 

Wij en onze partner Acquia zullen deze informatie gebruiken om onze inhoud op deze website beter af te stemmen op u en uw interesses en om de efficiëntie van dergelijke personalisatie te evalueren. Wanneer u een andere Elanco-website bezoekt die ook gebruik maakt van personalisatie en als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, kan op maat gemaakte inhoud aan uw interesses worden gepresenteerd op basis van de informatie die op onze website is verzameld.

 

Acquia is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild en heeft met ons de EU-standaardcontractbepalingen voor verwerkers gesloten, die ervoor zorgen dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Acquia buiten de EU.

U kunt uw toestemming voor personalisatie op elk moment intrekken door uw toestemmingen in de bovenstaande tabel te beheren, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat dit alleen het gebruik van personalisatieservices voorkomt zolang u de opt-out-cookie niet verwijdert.

 

Gebruik van contactformulieren

 

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze website. U kunt ons in het bijzonder de volgende informatie verstrekken:

 

 • Naam, achternaam, geslacht en titel
 • Contactgegevens (bijv. E-mailadres, telefoonnummer)
 • Bericht

 

Wij verwerken door u verstrekte informatie via contactformulieren uitsluitend voor de verwerking van uw specifieke verzoek. We verwijderen deze informatie zodra deze niet langer nodig is om uw verzoek te verwerken of op te volgen.

 

Overdracht van persoonsgegevens voor verwerking in opdracht

 

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij tot op zekere hoogte gebruik maken van gespecialiseerde dienstverleners. Dergelijke dienstverleners worden zorgvuldig door ons geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van respectieve verwerkersovereenkomsten zullen zij alleen persoonlijke gegevens verwerken op onze instructie en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen.

 

Verwerking van persoonsgegevens buiten de EU / EER

 

Uw persoonsgegevens worden gedeeltelijk ook verwerkt in landen buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER"), die mogelijk een lager gegevensbeschermingsniveau hebben dan Europese landen. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, bijvoorbeeld door specifieke overeenkomsten te sluiten met onze contractuele partners (kopie op aanvraag beschikbaar), of we zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor een dergelijke verwerking.

 

Informatie over uw rechten

 

De volgende rechten zijn in het algemeen voor u beschikbaar volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy:

 

 • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht om de correctie, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons eigen legitieme belang, openbaar belang of profilering, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn die uw belangen, rechten en vrijheid overtreffen, of dat dergelijke verwerking wordt gedaan voor doeleinden van het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit;
 • U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Raadpleeg voor meer informatie de bovenstaande hoofdstukken die de verwerking van persoonsgegevens beschrijven op basis van uw toestemming.

 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, dient u uw verzoek in bij de onderstaande contactpersoon. (-> Contact).

 

Als u in Californië of Nevada in de Verenigde Staten woont, heeft u mogelijk aanvullende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Meer informatie vind je hier.

 

Doorgifte van persoonsgegevens bij bedrijfsherstructurering

 

In het geval van een bedrijfsherstructurering, zoals een fusie, verkoop of andere overdracht van (een deel van) ons bedrijf of activa, kunnen we de informatie die is verzameld in verband met uw gebruik van deze website overdragen aan de overnemende partij, voor zover wettelijk toegestaan om het continue gebruik van de aangeboden diensten te verzekeren.
 

Contact

 

Gelieve voor alle vragen die u zou hebben in verband met gegevensbescherming gebruik te maken van het ter beschikking gestelde contactformulier of neem contact op met de Chief Privacy Officer van ons bedrijf op het volgende adres:

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692

 

Wijziging van de privacyverklaring

 

We kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Updates van onze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht na publicatie op onze website. We raden je daarom aan om regelmatig de site te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke updates.

 

Laatste updated:03 augustus 2020.