Skip to main content

Formularz kontaktowy

Proszę używać tego formularza kontaktowego tylko do przesyłania wiadomości lub pozostałych zgłoszeń np. związanych z wpływem na środowisko, problemem z jakością produktu lub do przekazania informacji uzupełniających do przesłanego wcześniej zgłoszenia (w takim przypadku w polu tekstowym zawsze należy wprowadzić otrzymany numer referencyjny zgłoszenia).
Aby zgłosić działanie niepożądane u zwierząt lub ludzi albo brak skuteczności produktu, prosimy o wybranie właściwego rodzaju zgłoszenia na stronie głównej Systemu Zgłaszania Działań Niepożądanych.

The phone number for direct communication with your national office is:

W razie potrzeby przedstawiciel naszej firmy skontaktuje się z Panią/Panem.
Pola oznaczone * są obowiązkowe
Tytuł
Wyrażam zgodę, aby podawane przeze mnie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką Prywatności dotyczącą danych związanych z monitorowaniem działań niepożądanych Grupy Elanco *