Skip to main content

ochronie danych

 

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej “ stroną internetową“) jest udostępniana przez Elanco US  (zwaną dalej “ nami” lub “my”). Więcej informacji dotyczących dostawcy strony internetowej można znaleźć w naszym dokumencie.

 

Obchodzenie się z danymi osobowymi

 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. O ile nie zaznaczono inaczej w następujących rozdziałach, podstawa prawna do obsługi waszych danych osobowych wynika z faktu, że takie postępowanie jest konieczne, aby umożliwić funkcjonalność strony internetowej w sposób przez was wymagany (Art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – tzw. RODO).

 

Korzystanie z naszej strony internetowej

 

Uzyskanie dostępu do strony internetowej

 

Wchodząc na naszą stronę internetową, wasza przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane:

 

 • adres IP
 • data godzina dostępu
 • różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 • oglądana treść (konkretna strona)
 • status kodu dostępu/HTTP
 • przekazana objętość danych
 • strona żądająca dostępu
 • przeglądarka, ustawienia językowe, wersja system operacyjnego i przeglądarki.

 

Ponadto, aby chronić nasze uzasadnione interesy, przechowujemy te dane przez ograniczony okres czasu, aby móc śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów (Art. 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – tzw. RODO).

 

Ustawienia plików cookie

 

Co to są pliki cookie?

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci waszego terminala za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które wasza przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej.

 

Jakich plików cookie używamy?

 

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) funkcjonalne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej strony internetowej byłaby zmniejszona, oraz (2) opcjonalne pliki cookie  używane do celów marketingowych oraz analizy aktywności na Stronie. Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis używanych przez nas opcjonalnych plików cookie:

 

 

Z zastrzeżeniem zgody

 

Używamy opcjonalnych plików cookie tylko, jeśli uzyskamy waszą uprzednią zgodę (Art. 6(1)(a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – tzw. RODO). Przy pierwszym wejściu na naszą Stronę internetową pojawi się baner z prośbą o wyrażenie zgody na użycie opcjonalnych plików cookie. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, plik cookie zostanie umieszczony na waszym komputerze, a baner nie pojawi się ponownie, dopóki plik cookie będzie aktywny. Po wygaśnięciu trwałości pliku cookie lub jeżeli zostanie on aktywnie usunięty, baner pojawi się ponownie przy następnej wizycie na naszej Stronie internetowej i ponownie poprosi o waszą zgodę.

 

Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie

 

Oczywiście można korzystać z naszej strony internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej strony internetowej. W dowolnym momencie możecie się sprzeciwić używaniu opcjonalnych plików cookie, korzystając z odpowiedniej opcji wskazanej w powyższej tabeli.

 

Analiza strony internetowej z Google

 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

 

Google analizuje korzystanie z naszej Strony internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli. Informacje zebrane przez Google w związku z waszym korzystaniem z naszej Strony internetowej (np. URL odsyłający, odwiedzone przez was strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one przechowywane i analizowane. Ich wyniki są nam udostępniane w formie anonimowej. Wasze dane dotyczące użytkowania nie są w tym procesie połączone z waszym pełnym adresem IP. Na naszej Stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimowości IP oferowaną przez Google, która usuwa ostatnie 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) adresu IP. Ponadto, Google posiada certyfikat w obszarze Ochrony prywatności w UE i USA, co zapewnia zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzaniu danych przez Google w USA.

 

Istnieje możliwość wycofania swojej zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki przeglądarki Google lub zarządzanie zgodami w powyższej tabeli, w którym to przypadku zostanie wykorzystany typ pliku cookie opt-out. Obydwie opcje uniemożliwiają zastosowanie analizy strony internetowej tak długo jak korzysta się z przeglądarki, w której zainstalowano wtyczkę, lub nie usunie się pliku cookie opt-out.

 

Dalsze informacje o usłudze Google Analytics są dostępne w Warunkach korzystania z usług Google AnalyticsWytycznych ochrony prywatności i danych osobowych Google Analytics oraz w Polityce prywatności Google.

 

Personalizacja Acquia

 

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi personalizacji oferowanej przez firmę Acquia Inc., 53 State Street, Boston MA 02109, Stany Zjednoczone ("Acquia”).

Acquia będzie w naszym imieniu analizować sposób korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej. W tym celu wykorzystujemy pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli. Informacje zbierane przez Acquia w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny internetowej (np. adres URL odniesienia, strony internetowe, które użytkownik odwiedził, typ przeglądarki, ustawienia językowe użytkownika, system operacyjny użytkownika i inne informacje w zależności od tego, jakie działania miały miejsce w witrynie) będą przekazywane do serwerów Acquia w UE i poza UE, gdzie będą przechowywane i analizowane.

 

My, wraz z naszym partnerem Acquia, będziemy wykorzystywać te informacje w celu lepszego dostosowania naszych treści zawartych w tej witrynie internetowej do użytkownika i jego zainteresowań oraz w celu oceny skuteczności takiej personalizacji. Kiedy użytkownik odwiedza inną witrynę internetową firmy Elanco, która również korzysta z personalizacji, i jeśli wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie, na podstawie informacji zebranych w naszej witrynie internetowej użytkownikowi można przedstawić treści dostosowane do jego zainteresowań.

 

Firma Acquia posiada certyfikat Tarcza Prywatności UE-USA i zawarła z nami standardowe klauzule umowne UE dla podmiotów przetwarzających dane, które zapewniają utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez firmę Acquia poza UE.

Zgodę na personalizację można w każdej chwili wycofać, administrując swoimi zgodami w powyższej tabeli, i w takim przypadku zostanie umieszczony plik cookie opt-out oznaczający sprzeciw użytkownika. Należy pamiętać, że uniemożliwi to korzystanie z usług personalizacji do czasu usunięcia przez użytkownika pliku cookie opt-out.

 

Korzystanie z formularzy kontaktowych

 

Można się z nami skontaktować bezpośrednio za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na naszej Stronie internetowej. W szczególności można przekazać nam następujące informacje:

 

 • Imię, nazwisko, płeć i tytuł
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
 • Wiadomość

 

Informacje dostarczone za pośrednictwem formularzy kontaktowych zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie do przetworzenia konkretnego wniosku.

 

Przenoszenie danych w celu zleconego przetworzenia

 

Do przetwarzania waszych danych w pewnym stopniu będziemy korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców. Są oni starannie przez nas dobierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych, mogą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i ściśle wg naszych wytycznych.

 

Przetwarzanie danych poza UE / EOG

 

Dane mogą być częściowo przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej (“UE”) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), które mogą mieć niższy poziom ochrony danych niż kraje europejskie. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych np. poprzez zawarcie konkretnych umów z naszymi kontrahentami (kopiowanie dostępne na życzenie), lub też prosimy o wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 

Informacje dotyczące praw

 

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych:

 

 • Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
 • W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody.

 

Aby skorzystać z tych praw należy kierować wnioski na kontakt podany poniżej.

 

Przekazywanie danych osobowych w przypadku restrukturyzacji korporacyjnej

 

W przypadku restrukturyzacji korporacyjnej, takiej jak fuzja, sprzedaż lub inny transfer całości bądź części naszej działalności lub aktywów, możemy przenieść informacje zebrane w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej do nabywcy, w zakresie dozwolonym przez prawo, w celu zapewnienia ciągłości korzystania z oferowanych usług.

 

Kontakt

 

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do [email protected] z siedzibą w

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692

 

Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

 

 

Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Aktualizacje naszej Polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.

Ostatnia aktualizacja: 03 August 2020.